top of page

הרפתקה מרובעת

כתבה ואיירה: טלי לוי

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-1.jpg

1
'ששש…' אולת מאוד התרכזה.

עם הדומינו שלה שיחקה.

כשסיימה להתאים את כל החלקים,

יצאה לסיבוב קצר בעיר.

2

ברחובות העיר אולת טיילה,

ליד בתי האבן עברה.

אמנם היה קצת סגרירי ומעונן,

אך מצב רוחה היה מרומם.

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-2.jpg
אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-3.jpg

3

לפתע פתאום, בלי שום הזהרה,

הופיעה מול התרנגולת סערה לא צפויה.

אולת עצמה את העיניים,

וקיוותה שהסערה תחלוף בינתיים.

4

אך סערות מגיעות כדי להישאר,

ולא חולפות כל-כך מהר.

אז אולת עשתה לסערה פרצופים,

וחשבה שכך אותה תבהיל.

הסערה דווקא השתעשעה מההצגה,

והתחזקה עוד טיפה.

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-4.jpg
אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-5.jpg

5

אולת לא ידעה מה לעשות,

לא היה לה ניסיון בהברחת סערות.

היא טלפנה הביתה לקבל עצה,

אך אף אחד לא היה והיא לא קיבלה תשובה.

6

הסערה המשיכה להתעצם,

ואולת נהייתה מבוהלת יותר.

היא רצה מהר לעבר המגדל,

דרך הגשר שמעל לנהר.

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-6.jpg
אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-7.jpg

7

ובתוך המגדל מצאה גרם מדרגות,

צהובות.

אולת רצה ועלתה,

עד אשר לגג יצאה.

8

אולת הרהרה: 'אולי לסערה יש פחד גבהים,

והיא לא תעלה לגגות מגדלים?'

אך אבוי, טעות מרה, ההפך קרה,

הסערה דווקא נהנתה נורא.

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-8.jpg
אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-9.jpg

9

הסערה השתובבה והתחזקה,

עוד רגע את אולת היתה מפילה.

בכוחות אחרונים,

עם קצת תושייה,

אולת נאחזה בסולם הצהוב,

וירדה בזריזות חזרה לרחוב.

10

אולת ירדה אל הרחוב, חזרה,

וקפצה על המשאית הראשונה שעברה.

'הביתה, מהר, לברוח, יותר,

שם בטח אוכל להסתתר.'

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-10.jpg
אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-11.jpg

11

כשאולת הגיעה סוף סוף לביתה,

נעלה אחריה את דלת הכניסה.

'כאן,' חשבה, בבית שלה,

'לסערות, הכניסה אסורה!'

12

אך סערות יכולות להיות חצופות,

להציק, להתחזק ולא להרפות.

בלי שום שהייה, ובלי הזמנה,

לתוך הבית הסערה נכנסה.

החתול של אולת שכל-כך הופתע,

מרב בהלה, נהיה קצת מרובע.

גם בתוך הבית - הסערה השתוללה,

באולת המסכנה היתלה.

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-12.jpg
אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-13.jpg

13

התרנגולת נהיתה ממש תשושה.

'אני חייבת מנוחה' הרהרה בליבה.

'אולי בתוך הארון,' כך קיוותה,

'אוכל למצוא קצת שקט ושלווה.'

14

אולת ישבה בארון וחכתה.

אך הסערה השתוללה ולא הרפתה.

אולת – חכתה,

והסערה - המשיכה בשלה.

 

סערות מאוד עקשניות,

ולא סתם כך מתייאשות והולכות.

אולת ישבה בארון וחכתה,

והסערה - לא פסקה.

 

אולת ישבה וחיכתה,

והסערה לא הרפתה.

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-14.jpg
אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-15.jpg

15

לאחר זמן לא קצר בכלל,

אולת הבינה שיש כאן מחדל,

ושום המתנה לא תועיל,

את עצמה מהסערה להציל.

 

בלית ברירה,

אומץ אזרה.

ביד קטנה חיוורת ולבנה,

את דלת הארון פתחה,

ועל התיבה נעמדה.

הסערה היתה ממש המומה.

'לא מאמינה, תרנגולת? אמיצה?'

מרב כעס ותדהמה,

את כל הבית  ניערה בעוצמה.

אך אולת נשארה עומדת,

זקופה וחזקה וכבר לא מפוחדת.

 

זמן רב ניצבו אחת מול השנייה.

זו שקטה ויציבה, זו סוערת בעוצמה.

 

עד אשר הסערה, התייאשה,

והלכה לחפש לה אולת חדשה.

16

לאחר שהסערה חלפה,

אולת התיישבה על השטיח בחדרה.

היא הוציאה את קופסת הקוביות,

ומגדלים יפים החלה לבנות.

אולת-קונצצ'יקן---הרפתקה-מרובעת-16.jpg
bottom of page