top of page

הרפתקה אדומה

כתבה ואיירה: טלי לוי

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 1.jpg

1

באמצע היום, בשעת צהרים,

כשהשמש עמדה במרכז השמים,

אולת עלתה לעליית הגג,

וחיפשה דבר מה חדש ומיוחד.

 

התרנגולת סרקה את כל המדפים,

ועלעלה בספרים ישנים ומאובקים.

אך שום דבר לא היה מרתק,

והשעמום סרב להסתלק.

ממש כשפנתה לרדת חזרה,

הבחינה בתיבה מוזרה,

שניצבה בפינה,

נסתרת וחשוכה.

אולת ניגשה אל התיבה,

ובזהירות פתחה אותה.

2

"וואוו. מה זה?" אולת תהתה,

כשהסתכלה לתוך התיבה.

בפנים שכבה לה בשלווה,

מסכת נוצות אדומה, יפהפייה.

אולת אחזה בה בעדינות,

בתפילה ובתקווה שזו לא טעות.

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 2.jpg
אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 3.jpg

3

התרנגולת חבשה את המסכה,

ומיד נמלאה מרץ ועוצמה.

בזריזות ירדה אל החצר,

מרגישה חזקה כמו נמר.

ובלי מאמצים רבים,

ניתרה מעל עץ התפוזים.

4

כשהניתורים הפכו משעממים,

השתעשעה בהפחדת שבלולים.

אולת הרגישה שיש בה עוצמה כל-כך רבה,

שיכולה להבהיל משפחת שבלולים שלמה.

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 4.jpg
אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 5.jpg

5

היא רצה, רדפה, עשתה קולות,

ונעה בתנועות גדולות ומפחידות.

מבועתים מאולת האדומה,

השבלולים נפוצו לכל עבר בגינה.

בדיוק כשהסתיים התעלול הקטן,

הגיע לגינה החתול השמנמן.

אולת הסתכלה על החתול וחשבה,

שהוא לא נראה מספיק מרשים בשבילה.

במרץ אספה נוצות ישנות,

והכינה לו רעמת אריות.

6

החתול השמנמן עם הרעמה,

קיבל נוכחות מאוד מרשימה, לדעתה.

אולת נשאה ראשה מעלה בגאווה,

ואז הבחינה ביונה, שעפה מעל הגינה.

חדה כמו ברק,

במהירות הבזק,

אולת הניפה לולאת חבל גדולה,

וכרכה אותה סביב צווארה של היונה.

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 6.jpg
אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 7.jpg

7

כשארי-תול לצידה והיונה בידה,

אולת האדומה הרגישה כל יכולה.

כרוח סערה על היפו והיפי זינקה

וצעקה: "אני המלכה, אני המלכה!"

8

אולת המליכה עצמה למלכה.

ביושבי הגינה שלטה ביד רמה.

כל דרישותיה מולאו בצייתנות,

בשיא הקפדנות.

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 10.jpg
אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 8.jpg

9

כשהתחשק למלכה משהו טעים במיוחד,

ארי-תול התייצב וציית מייד.

הוא הכין עבורה הר שלם של קצפת ותותים,

כיאה לארוחת מלכים.

10

אולת אכלה בתאווה.

את כל ההר והתותים זללה.

"אוי אוי אוי" אמרה כשסיימה לאכול,

"כל הנוצות שלי מרוחות בלבן ואדום.

יונה, מלאי עבורי אמבט מים חמים,

ונקי ממני את סירופ התותים."

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 9.jpg
אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 11.jpg

11

כך עברו מספר ימים ארוכים,

מלאים בתאוות, פקודות ונתינים.

ערב אחד אולת הרהרה,

בימים שהיתה סתם תרנגולת רגילה.

היא קצת קראה ביומן,

וקצת הסתכלה באלבום הישן,

אך כשהוציאה מן המגירה את קופסת הלבבות,

פתאום חזרו אליה כל העוצמות האדומות.

בתענוג רב, אחד אחד,

שברה את אוסף לבבות הפורצלן.

12

מסוחררת מהכוח והעוצמה,

אולת האמינה בכל ליבה,

שאפילו האש לא תוכל לכלות את כוחה.

היונה וארי-תול צפו אובדי עצות,

איך אולת המלכה, מזנקת לתוך הלהבות.

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 12.jpg
אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 13.jpg

13

אך לאש לא היה אכפת,

אם אולת היא כאילו מלכה,

ובעייני עצמה מאוד חשובה.

היא שלחה להבות צהובות וגדולות,

שאחזו מיד במסכה ובנוצות.

14

רגעים ספורים לפני שהלהבה אחזה גם בגופה,

אולת הצליחה להימלט מהאש החזקה.

אך מהמסכה האדומה דבר לא נשאר,

רק אפר ועפר.

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 14.jpg
אולת קונצצ'יקן - הרפתקה אדומה 15.jpg

15

ללא המסכה,

אולת הרגישה חלשה ועייפה.

מותשת בהתה בלהבה,

עד שנרדמה.

למחרת כשהתעוררה,

מצאה את החתול שוכב לצידה,

מעוטר ברעמת אריות,

מצחיקה כזו, מנוצות.

אולת חייכה,

אימצה אותו אל ליבה,

וחיבקה אותו באהבה רבה.

bottom of page