top of page
אולת - מרובעת.jpg

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה מרובעת \ תקציר

 

כמו בשני הסיפורים הראשונים, גם ההרפתקה המרובעת מתחילה ביציאה של אולת מהבית. אולי אין לה כוונות וציפיות מיוחדות, אבל עצם היציאה ממקום המבטחים המוכר והידוע, הבית, מעיד על רצון כלשהו, גם אם הוא בתת מודע. אולת יוצאת לטייל ופתאום פוגשת סערה. בתמימותה התרנגולת עוצמת את העיניים, מנסה להתעלם מהמפגש ומקווה שהנוסחה לא רואה – לא רואים אותי תעבוד. זה לא עובד. היא מבינה שיש צורך לעשות משהו. עכשיו מתחיל שלב ההתמודדות. תחילה היא עושה לסערה פרצופים ודרמות בתקווה שהסערה תתרגש, תיבהל ותברח. הסערה נהננת דווקא. אולת מנסה להיעזר בחוכמתם וניסיונם של אחרים אבל לא מקבלת תשובות ומתחילה להבין שתצטרך לפתור את זה בעצמה. אבל אין לה מושג איך. היא מבוהלת, נסערת וחסרת ניסיון. היא מתחילה לברוח אבל הסערה רודפת, לא מרפה ואפילו מתעצמת. אולת מתחילה להראות סימני יאוש ובורחת לקצוות מסוכנים. אבל גם במקומות הכי גבוהים בסערה, אם רוצים, ניתן למצוא קצה חוט או סולם שעוזר לנו ומראה לנו כוון יציאה. אולת יורדת מהקצה, חוזרת לבית שלה, נכנסת לארון ומתחילה תהליך התכנסות, חשיבה ולמידה עצמית. לבד, בחושך, בפנים היא מוצאת תשובות. ועם התובנות החדשות, באומץ ועוז יש לה כלים חדשים להתמודדות.

bottom of page