top of page
אולת - עגולה.jpg

אולת קונצצ'יקן - הרפתקה עגולה \ תקציר

 

אולת יוצאת לטיול בשדה. שוב, עדיין, ללא מטרה או תכלית מוגדרת. עדיין ללא כוונה מיוחדת או ציפייה למשהו. אבל יש דברים שצריך לחוות וללמוד. ומסע ההתעוררות מזמן התנסות רגשית עמוקה. התרנגולת מטיילת בשדה מלא בפרחים בוגרים, הפורחים בשלל צבעים. היא נהנית מהיופי אבל עיניה מבחינות בניצן פרח, קטן אדום ועדין. הוא לא כמו כולם. הוא אחר. הוא עדיין לא פורח. ליבה יוצא אליו. מתעורר בה רגש עמוק ורצון עז לעזור לפרח להגשים את ייעודו – לפרוח, כמו כולם. שוב, בתמימותה ובכלים הידועים לה היא מנסה לעודד את פריחתו. תחילה היא מביאה לו מים, שמאוד רלבנטיים עבורו. אולת רואה בתגובה החיובית למים סימן להמשיך. חדורת מוטיבציה להזיז עניינים ומהר, היא מתחילה להפגיז את הפרח בשלל מתנות. כמובן שזה לא עוזר להאצת תהליך הפריחה. גם בגלל חוסר הרלבנטיות. גם בגלל שלכל תהליך יש את הזמן הטבעי שלו להבשיל ולהתממש..

bottom of page