יואש הכלב

עיניו רואות קצת חלש, חכמולוג, יאפי, גנדרן, חנפן, חושב שהוא גאון

יואש ואולת
לוגו אולת קונצצ'יקן