לסטי

מורה רוחני, עבר הרבה בחיים, חסר צורה מוגדרת 

לסטי
לוגו אולת קונצצ'יקן