top of page
היפו והיפי.jpg

רכילות מתגלגת - משחקים טלפון שבור עם היפו והיפי

משחק העברת מסר קצר.

 

המשתתפים במשחק נמצאים יחד באותו חדר, מסודרים בשרשרת, בזה אחר זה. המנחה לוחש באוזנו של המשתתף הראשון משפט קצר מוכן מראש. על המשתתף הראשון לחזור וללחוש את הדברים ששמע למשתתף הבא אחריו, וכן הלאה. המשתתף האחרון אומר בקול רם את מה ששמע, ולאחריו המנחה אומר בקול רם את המשפט המקורי.

משפטים לדוגמה

- היא חושבת שהיא יפה. לדעתי היא מהממת. העבר

- הוא כזה מצחיק שאין דברים כאלה. העבירי הלאה

- אני רעבה כמו סוס דוהר. העבר

- אני חכם באופן יוצא דופן ממש. העבירי

bottom of page